13.1 C
Londra
duminică, iulie 3, 2022

Amenzi pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale şi neplata impozitelor. Ce trebuie să ştie contribuabilii

„Într-un exemplu recent, un operator economic a fost amendat contravenţional în urma unei inspecţii fiscale cu privire la perioada 2015 – 2018, pentru nedeclararea şi neplata impozitului aferent veniturilor obţinute de nerezidenţi”, au informat experţii casei de avocatură Băncilă Diaconu şi Asociaţii.
 
Baza legală pentru aplicarea amenzilor contravenţionale în materie fiscală se regăseşte în Titlul XI al Codului de procedură fiscală. De exemplu, potrivit articolului 336 din Codul de procedură fiscală, reprezintă contravenţie fapta de neîndeplinire la termen a obligaţiilor declarative prevăzute de lege, fapta de nereţinere de către plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, sau fapta de neraportare a aranjamentelor transfrontaliere. În plus, cuantumul amenzilor contravenţionale nu este deloc neglijabil, el fiind situat între 1.000 lei şi 100.000 lei. 
 
Sancţionarea contravenţională în materie fiscală nu urmează un regim special, ci se supune aceloraşi reguli generale reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Acestea prevăd că dreptul aplicării amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor care se săvârşesc dintr-o dată (i.e. instantanee), respectiv în termen de 6 luni de la data încetării săvârşirii contravenţiilor în cazul contravenţiilor continue (i.e. contravenţiile care durează în timp).
 
Atunci când contribuabilul nu şi-a îndeplinit, spre exemplu, obligaţia de a reţine la sursă un anumit impozit, este esenţial de reţinut că nu ne aflăm în prezenţa unei contravenţii continue, ci în prezenţa unei contravenţii instantanee. Mai exact, fapta s-a epuizat atunci când s-a împlinit termenul legal până la care contribuabilul trebuia să declare şi să reţină impozitul la sursă, de la acest moment curgând termenul de prescripţie de 6 luni.
 
În exemplul nostru, legea prevedea că impozitul datorat de nerezidenţi se declară şi se plăteşte în luna următoare celei în care s-a plătit venitul, respectiv pentru luna ianuarie, până la data de 25 februarie 2015, pentru luna februarie 2015, până la data de 25 martie 2015 ş.a.m.d. Astfel curge un termen de prescripţie de 6 luni pentru fiecare lună în parte, de la data de 25 a lunii următoare celei în care era datorat venitul. Prin urmare, la sfârşitul anului 2021, când contribuabilul a fost sancţionat contravenţional, intervenise deja prescripţia extinctivă cu privire la posibilitatea de a aplica amenda pentru toată perioada în discuţie.
 
Cu alte cuvinte, dacă au trecut 6 luni de la momentul la care contribuabilul trebuia să îşi îndeplinească obligaţia legală (lunară, semestrială, anuală etc.), acesta nu mai poate fi amendat, întrucât, aşa cum arătam, depăşirea termenului legal este echivalent cu stingerea dreptului organului de control de a amenda contribuabilul. 
 
De asemenea, este irelevant momentul la care organele fiscale au constatat neîndeplinirea obligaţiei legale de către contribuabil. Să presupunem că neîndeplinirea obligaţiei fiscale a fost constatată cu ocazia inspecţiei fiscale, care, de regulă, verifică legalitatea şi conformitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale în urmă cu cel mult 5 ani (i.e. termenul de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale). Însă, termenul până la care poate fi amendat contravenţional contribuabilul rămâne cel de 6 luni de la data neîndeplinirii obligaţiei sale şi nu este suspendat ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale. 
 
În consecinţă, recomandăm contribuabililor ca, în momentul în care sunt amendaţi în urma unei inspecţii fiscale, să analizeze împreună cu specialiştii în domeniu dacă respectiva amendă este legală, mai ales din perspectiva momentului la care s-a săvârşit presupusa faptă contravenţională.
 

Sursa – Adevarul

Daca vreti sa ne fiti alaturi si sa contribuiti financiar la proiectele noastre, puteti sa ne ajutati cumparandu-ne … o cafea tare 🙂

Buy Me A Coffee

Stiri Recente UK
Stiri Similare